Det er i disse dager blitt innført en rekke nødvendige og dramatiske tiltak for å beskytte samfunnet best mulig mot smitte. 

Viktige samfunnsinstitusjoner som skoler, barnehager og utdanningsinstitusjoner stenges helt. Deler av befolkningen har hjemmekontor, mange er i karantene og man opptrer med den ytterste forsiktighet.

På denne bakgrunn er det åpenbart at transport- og logistikkbransjen ikke lenger har mulighet til å fungere som normalt. Vi i Smart Transport oppfatter dette dermed at vi ikke er i en force majeure-situasjon riktig enda men kan komme dit innen kort tid. 

Hva menes med en force majeure situasjon ? Jo med dette begrepet så menes at når man er i en force majeure-situasjon så er man normalt sett ansvarsfri i forhold til løpende forpliktelser og oppståtte økonomiske tap. Det vi tenker først på er løpende kontrakter som vi ikke vil være i stand til å oppfylle som følge av den situasjonen samfunnet er i.

Følg oss på www.smart-transport.no