Smart Transport sine budburuter går som vanlig, og vi har vært tidlig ute med å snakke med sjåførene våre og bedt dem å ta de forholdsreglene dem kan for å unngå smitte.. Vi tar situasjonen på alvor og Smart Transport AS vill hele tiden holde statusen oppdatert ovenfor våre ansatte og om deres helsesituasjon før dem går på arbeid for dagen.