Virke foreslår strakstiltak for å avhjelpe virksomhetenes likviditetskrise innen følgende områder:

1. Permitteringsregler

Staten bør dekke hele arbeidsgiverperioden, og arbeidstakere som blir permittert må få full lønn i denne perioden, dekket av staten. 

2. Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift

Virke foreslår å utsette termin 1-5 og og ha årlig mva- og aga-innkreving i 2020.

3. Garantiordning for lån fra bankene

Virke foreslår en statlig garantiordning for lån fra bankene til bedrifter som er akutt rammet.

4. Kompensasjonstiltakene

Virke mener myndighetene må kompensere virksomhetenes tap som følge av vedtak fra myndighetene.

5. Sykelønn

Arbeidsgiver må fritas fra betalingsplikten i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene).

6. Omsorgsdager

Arbeidsgivere bør kunne søke NAV om refusjon på lik linje som de i dag gjør med ansattgrupper som har rett på mer enn 10 dager pr år

7. Avlysning av statlige avtaler med private

Virke ber om at regjeringen gir et signal til etater og kommuner om at de bør bidra til å holde hjulene i gang og ikke forsterke krisen ved å avlyse ikt-, konsulent-oppdrag ol.