Vi øker ikke drivstofftilegg foreløpig frem til 01.05.2022, den forblir mellom 3,5 og 6,5%. Men vi påpeker at Drivstoff prisen rammer oss på lik linje som resten av Transport næringen, men vi velger derfor å ha litt is i magen og ikke foreta ytterligere prisøkning frem til 1 mai 2022. Vi oppfordrer våre kunder til å fortsette å benytte oss i tiden fremover slik at servicen og at våre biler kan driftes videre på en forsvarlig og økonomisk god måte i tiden fremover.