18 september hentet vi varere på Mongstad som må fraktes direkte til Gøteborg, en tur på ca 12 timer en vei