Fra 15.12.2020 vill alle priser levert av Smart Transport øke med 2% fra samme dag.

for kunder med fast Rabatt så vill Rabbatt justeres tilsvarende , dvs kunde pris forblir den samme men Rabatten vill gå ned med 2%