Prisjustering fra 01.12.2019

2019 har vært et spennende år for oss i Smart Transport AS. Vi har gjort mang forbedringer i vårt rutenettverk og er nå enda bedre i stand til å hente og levere dine forsendelser samme dag på hele det sentrale Østlandet.

Vi har også gjort grep for å kunne betjene dere som kunde på en enda mer effektiv måte enn hva vi tidligere har vært i stand til.

Med hensyn til det ovennevnte kan vi forsikre deg om at vi har gjort alt hva vi kan for å holde den årlige prisjusteringen til et minimum. Prisen øker med 1,05 %fra 01.12.2019, og Rabatten dere har forblir uforandret, og du finner dine oppdaterte priser webløsningen min Smart.

Ved eventuelle spørsmål knyttet til prisjusteringen eller våre tjenester, ta kontakt med oss på post@smart-transport.no