Til alle kunder
Den pågående energikrisen i Europa og konflikten mellom Russland og Ukraina forårsaker store
svingninger i markedet. Dette har resultert i store og uforutsigbare innvirkninger på dieselpriser.
Som følge av utviklingen ser Smart Følgebil & Express AS seg nødt til å innføre dieseltillegg på alle
transportoppdrag. Dette tillegget vil være midlertidig og følge markedets satser.
Fra og med 10.03.22 vil det derfor bli tillegg på alle våre priser pålydende 5% av oppdragets totalverdi.
Tillegget vil være flytende, og vanskelig å forutse. Det vil hver søndag bli oppdatert og da vil denne
prisendringen vare til påfølgende søndag. Prisjusteringen kalkuleres på søndager, og våre ansatte vet ikke
hva justeringen vil være i forkant.
Dette er selvsagt ingen ønskelig situasjon for noen, og vi beklager bryderiet og uforutsigbarheten det fører
med seg.

Har du spørsmål rundt dette tillegget eller hvordan dette angår deg? Ta kontakt så snart som mulig på 41143333