FØLGEBIL

Smart Følgebil & Express AS Tilbyr følgebil og ledsagerbil.

Følgebil for spesialtransporter er et kjøretøy (opp til 4,5 t) som ledsager et annet kjøretøy som er så stort at det kan være til vesentlig hinder for andre trafikanter. I Norge er det krav til følgebil når et kjøretøy, inklusive gods, har en bredde som overstiger 3 meter, eller totallengden er større enn 23,5 meter. Transporter som er tyngre enn 65 tonn må i tillegg ofte ha ledsagelse av Statens vegvesen for passering av enkelte bruer. Ved totalvekter over 100 tonn skal alltid bruene passeres sentrisk , og uten annen samtidig trafikk.