Fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022 har de totale kostnadene uten bom- og fergekostnader steget med 17,7 prosent for Varetransporten i Norge.