Transportbehov vil i hovedsak bestå en variasjon av behov tilknyttet etterspørsel, geografiske dekningsområder og tidsintervaller. Smart Transport sin budtjenester vil kunne dekke mange av de variablene kundene blir satt ovenfor.

Vi kan tilby et bredt spekter av budtjenester. Helt fra sporadiske enkeltoppdrag med varebil til mer omfattende oppdrag til Resten av Europa osv. Leveringsbetingelsene avtales i hvert enkelt tilfelle.

For de bedriftene med gjentagende behov for budtjenester anbefaler vi å nedfelle kravspesifikasjonene i en fraktavtale. Dette vil da sikre forutsigbarheten i utførelsen og samtidig sikre din kontroll over fraktkostnaden.